نمایش 1 - 8 از 2 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
احسان برهانی 17 1143 35 19
حسن عبدوس 10 489 11 5
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
احسان برهانی 15 814 61 74
حسن عبدوس 10 402 39 42
Top